Algemene voorwaarden

Voorwaarden Passion With Flow

1. Als u zich heeft ingeschreven dient u voor aanvang van uw eerste les het lesgeld te voldoen.
Er is geen pinautomaat aanwezig. Als u zich heeft ingeschreven voor één of meerdere cursussen dient u het
gehele cursusbedrag vóór de eerste les of op de dag van uw eerste les te voldoen, lesgeld kan in 3 termijnen
betaald worden.
2. Betalingen worden in principe niet geretourneerd. Als u na inschrijving toch besluit niet deel te nemen aan
de cursus, betaalt u € 20,- annuleringskosten. Als de cursus is gestart en u besluit alsnog niet deel te nemen,
brengen wij het gehele cursusbedrag in rekening. Als u door bijzondere omstandigheden wordt verhinderd om
te beginnen aan een cursus waar u reeds voor heeft betaald wordt uw inschrijfgeld vooruitgeschoven naar het
volgende seizoen.
3. U betaalt EUR 15,00 aan inschrijvings- en administratiekosten wanneer u halverwege het seizoen instroomt.
4. U hoeft zich niet in te schrijven met een partner. Passion with Flow streeft naar een gelijke bezetting
dames/heren per niveau. Tijdens de lessen wordt er gewisseld van partner. Je leert namelijk beter dansen door met verschillende mensen te oefenen.
5. Gemiste lessen kunnen op een andere dag worden ingehaald. Inhalen van een les is alleen mogelijk als
u zich tenminste 1 dag van tevoren aanmeldt voor de inhaalles. Een les inhalen kan alleen in een groep van
hetzelfde niveau of een niveau lager.
6. Mocht u verhinderd zijn om een keer de les bij te wonen, dan dient u zich tenminste 2 uur voor aanvang
van de les af te melden. Als u zich niet afmeldt dan vervalt uw recht op het inhalen van de gemiste les.
7. Voor een goed verloop van de lessen dient u op tijd aanwezig te zijn.
8. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor evt. opgelopen blessures, diefstal en/of vermissing van persoonlijke
eigendommen.
9. Het gebruik van beeld- en of geluidsdragers, zoals fototoestellen en videocamera’s is niet toegestaan tijdens
de lessen, alleen met uitdrukkelijke toestemming van de directie. Ook het gebruik van mobiele telefoons tijdens
de les is niet toegestaan.
10. Bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf in de dansschool te houden aan de geldende huisregels,
evenals de gegeven aanwijzingen van de directie en/of personeel op te volgen. Indien u zich daar niet aan houdt,
kan tot verwijdering worden overgegaan.
11. Er wordt van een ieder die komt dansen bij dansschool Passion With Flow verwacht dat hij/zij schoon en
verzorgd is.
12.  De dansschool hanteert geen specifieke kledingvoorschriften. Wij verzoeken u wel om gepast en fatsoenlijk
gekleed te komen. Speciale dansschoenen hebben onze voorkeur, maar zijn geen vereiste.
13. Het is niet toegestaan om meegenomen consumpties te nuttigen binnen de dansschool.