Algemene voorwaarden Passion With Flow
 
1. Als je je hebt aangemeld voor een danscursus, moet je de betaling voldoen voordat de eerste les begint. We hebben geen geldautomaat. Als je je op meerdere danscursussen hebt aangemeld, moet je de betaling voldoen vóór de eerste les of op de datum van de eerste les. De betaling kan in 3 delen worden voldaan via een betalingsplan.
2. Er zijn geen terugbetalingen. Besluit je na aanmelding niet deel te nemen aan de cursus, dan betaal je € 20, – aan annuleringskosten. Als de cursus al is begonnen en u besluit niet deel te nemen, betalen we niet terug. Als je niet kunt deelnemen vanwege onvoorziene omstandigheden in een seizoen waarvoor je al hebt betaald, wordt je aanmeldingsgeld naar het volgende seizoen doorgeschoven.
3. Je betaalt 15,00 euro administratiekosten als je halverwege een seizoen lid wordt.
4. Je hoeft je niet aan te melden bij een danspartner. Passion With Flow streeft naar een gebalanceerde groep man / vrouw op elk niveau. Tijdens de danslessen wisselt u van partner. Je leert het meest door met meerdere mensen te dansen.
5. Gemiste lessen kunnen worden overgedragen als u ze ten minste 1 dag voor aanvang van de overdrachtsles toepast. Een les kan alleen worden overgedragen in een groep van hetzelfde of lager niveau.
6. Als je niet bij een van de lessen aanwezig kunt zijn, moet je dit 2 uur voor aanvang van de les aan ons doorgeven. Anders kun je de les niet meenemen naar een tijd in de toekomst.
7. Wees op tijd.
8. Wij zijn niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel, diefstal en / of vermiste persoonlijke bezittingen.
9. Het gebruik van beeld- en / of geluidsdragers zoals fotocamera’s of videocamera’s is tijdens de lessen niet toegestaan, alleen met uitdrukkelijke toestemming van het management. Het gebruik van mobiele telefoons tijdens de les is niet toegestaan.
10. Bezoekers moeten de huisregels volgen. Zelfs als aanwijzingen van management of personeel. Als u niet voldoet, moet u mogelijk worden verwijderd.
11. We verwachten dat iedereen die bij Passion With Flow danst, dit doet terwijl hij schoon en verzorgd is.
12. De dansschool heeft geen specifieke kledingvereisten. We vragen je wel om fatsoenlijk en netjes gekleed te komen. Speciale dansschoenen worden aanbevolen, maar zijn niet vereist.
13. Het is niet toegestaan ​​je eigen consumpties te gebruiken in de dansschool.
14. Tijdens de lessen kan het zijn dat er Foto’s en/of Videos worden gemaakt, mocht u bezwaar hebben kunt u dit aangeven bij de dansinstructeur