Algemene voorwaarden Passion With Flow

1. Na aanmelding voor een danscursus, dien je de betaling te voldoen alvorens de eerste les begint. Er is geen pinapparaat aanwezig. Indien je meerdere danscursussen volgt , dien je de betaling te voldoen alvorens de eerste les of op de datum van de eerste les. De betaling kan in 3 delen worden voldaan via een betalingsregeling.
2. Passion With Flow restitueert geen cursusgeld. Besluit je na aanmelding niet deel te nemen aan de cursus, dan ben je EUR 20,- verschuldigd aan annuleringskosten. Als de cursus al is begonnen en je besluit niet deel te nemen, ben je het volledige cursusgeld verschuldigd. Tevens restitueren we geen cursusgeld. Indien je niet kunt deelnemen omwille van onvoorziene omstandigheden in een seizoen waarvoor je al hebt betaald, kun je de resterende lessen in het volgende seizoen inhalen.
3. De administratiekosten bij halverwege instromen van een dansseizoen bedraagt EUR 15,-
4. Je hoeft je niet aan te melden met een danspartner. Passion With Flow streeft gedurende de cursus naar een evenredig aantal leiders- en volgers. Gedurende de danslessen wordt er van partner gewisseld. Je leert het meest door met meerdere mensen te dansen.
5. Gedurende de danslessen wordt er van danspartner gerouleerd. Hierdoor leer je met iedereen te dansen evenals het maximale uit het leid- en volgwerk te kunnen halen.
6. Gemiste lessen kunnen worden ingehaald als je minimaal twee uur voor aanvang van de les je hebt afgemeld. Een inhaalles vindt uitsluitend plaats in een groep van jouw niveau of lager.
7. Wees op tijd.
8. Wij zijn niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel, diefstal en/of verloren persoonlijke bezittingen.
9. Het gebruik van beeld- en / of geluidsdragers zoals fotocamera’s of videocamera’s is gedurende de lessen niet toegestaan, alleen met uitdrukkelijke toestemming van het team. Het gebruik van mobiele telefoons gedurende de les is eveneens niet toegestaan.
10. Eenieder is verplicht de huisregels na te leven en de aanwijzingen van het team op te volgen. Indien een bezoeker zich niet houdt aan de huisregels zal deze, desnoods met gepaste dwang, uit de dansschool worden verwijderd. Tevens kan indien nodig een melding worden gemaakt bij de politie.
11. We verwachten dat eenieder die bij Passion With Flow danst, dit doet onder goede persoonlijke hygiëne.
12. De dansschool kent geen specifieke kledingvereisten. We vragen je wel om fatsoenlijk en netjes gekleed te komen. Speciale dansschoenen worden aanbevolen, maar zijn niet vereist.
13. Het is niet toegestaan ​​je eigen consumpties te nuttigen in de dansschool.
14. Het consumeren van alcoholische dranken is niet toegestaan.
15. Het is ten strengste verboden om in de dansschool alsmede op het terrein van Passion With Flow, drugs, hallucinerende middelen of overige verdovende middelen te gebruiken, in bezit te hebben, te verhandelen of te bewerken. Indien in strijd met deze regel wordt gehandeld zal de toegang definitief worden geweigerd. Tevens zal er aangifte worden gedaan bij de politie.
16. Tijdens de lessen kan het zijn dat er foto’s en/of videos worden gemaakt. Indien je hier bezwaar tegen hebt kun je dit aangeven.